جدید ترین اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

موضوع: مطالعه  عصب روان‏شناختی (ERP) PTSD و اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی حافظه کاری بر عملکرد شناختی مبتلایان به این اختلال - ارائه دهنده: ویدا سادات میر ابوالفتحی - تاریخ: شنبه 30 شهریور


جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

عنوان: طراحی برنامه توانبخشی درک مفاهیم انتزاعی با استفاده ازاستعاره های مفهومی بدنمند در کودکان کم شنوای 5 تا 7 ساله فارسی زبان- ارائه دهنده: وحیده سلطانی - تاریخ : شنبه 30 شهریور 1398تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی