جدید ترین اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

موضوع: مدلسازی دینامیکی بیماری افسردگی اساسی با در نظر گرفتن اثربخشی درمان­ های­­ شناختی­ رفتاری­ موج سوم و دارو بر اختلال افسردگی- ارائه دهنده: سید اسماعیل حسینی(دانشجوی دکتری علوم شناختی - مدلسازی شناختی) تاریخ:  شنبه 22 تیر ماه
 

صدور برگه ورود به جلسه آزمون جامع دانشجویان دوره های دکتری تخصصی موسسه

آزمون جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی آموزش عالی علوم شناختی در روز دوشنبه 24 تیر ماه و آزمون شفاهی در روز پنجشنبه 27 تیر ماه 1398برگزار می شود.

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی