جدید ترین اخبار

نشست علمی هفته

موضوع: کلینیک مغز و شناخت: خدمان آموزشی - پژوهشی برای دانشجویان - سخنران: دکتر محمد رضا شالبافان ( رئیس کلینیک - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) - تاریخ: دوشنبه 27 بهمن ماه

جلسه همکاری متقابل آموزشی – پژوهشی

فیمابین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی