جدید ترین اخبار

نشست علمی هفته

موضوع: نوروساینس تصمیمگیری در نوجوانان - سخنران: دکتر آناهیتا خرمی - تاریخ: شنبه 16 آذر ماه

کارگاه آموزشی

موضوع: کارگاه آموزشی مقاله نویسی (مطالعات انسانی)  - مدرس: دکتر ویدا سادات میر ابوالفتحی - تاریخ: دوشنبه 25 آذر ماه

نشست علمی هفته

موضوع: پردازش­ های ناهشیار - رهیافتی نو در پژوهش و درمان - سخنران: محمد گلثومیان - تاریخ: شنبه 9 آذر

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی