جدید ترین اخبار

وبینار علمی هفتگی

موضوع: بهبود فراتر از انتظار دقت و فراشناخت در تصمیم با افزودن یک پالس اطلاعاتی کوتاه - سخنران: زهرا عزیزی (دانشجوی دکتری تخصصی مدل سازی شناختی) - تاریخ: پنجشنبه 23 مرداد ماه

وبینار علمی هفتگی

موضوع: نقش ضد میکروبی آمیلوئید بتا در بیماری آلزایمر - سخنران: مرتضی علی اشرفی دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب - تاریخ: پنج شنبه 16 مرداد

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی