جدید ترین اخبار

بورس تحصیلی کامل

برای پذیرفته شدگان برتر آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم شناختیفرصت ثبت نام و انتخاب واحد درس برای نیمسال دوم تحصیلی

موسسه آموزش عالی علوم شناختی، برای آن تعداد از دانشجویان خود که احتمالا به دلیل شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور طی ماه های اخیر هنوز موفق به ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی برای نیمسال دوم تحصیلی 99-1398نشده اند امکان انجام آن را فراهم ساخته است.

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی