جدید ترین اخبار

نشست علمی هفته

موضوع:Brain organoid technology سخنران: پرفسور حسین بهاروند ( موسسه رویان - دانشگاه خوارزمی) - تاریخ: پنجشنبه 8 اسفند


نشست علمی هفته

موضوع: سریع خوانی فارسی با استفاده از فناوری RCVP فونت بهینه، یافته های تازه -  سخنران:حسین سامانی تاریخ: پنجشنبه 24 بهمن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: نگارش خلاق در چارچوب روان درمانیِ PTSD - دانشجو : محمد رضا یگانه دوست - زمان : پنجشنبه 17 بهمن


تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی