جدید ترین اخبار موسسه آموزش عالی علوم شناختی

آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی در دی ماه برگزار می شود

آزمون جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی آموزش عالی علوم شناختی در روز دوشنبه 2 دی ماه و آزمون شفاهی در روز پنجشنبه 12 دی ماه برگزار می شود.

دانشجویان شرکت کننده در آزمون شفاهی می بایست خلاصه شرح پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سه صفحه جهت ارائه به جلسه آزمون شفاهی همراه داشته باشند.

دانشجویان واجد شرایط و آماده به شرکت در آزمون جامع می بایست نسبت به تکمیل پرونده تحصیلی و همچنین ارائه مدرک زبان خارجی خود به دفتر آموزش تا تاریخ 25 آذر ماه جهت استعلام نهایی از مرکز صادر کننده مدرک زبان اقدام نمایند.

بر اساس دستورالعمل مراحل اجرایی دوره دکتری تخصصی، دانشجو بایستی قبل از امتحان جامع مدرک زبان خارجی  با حدقل نمرات به شرح زیر دارا باشد:

Tofel Computer Based= 180

(Academic)=5.5

Tofel Paper Based=500

Tofel IBT=64

Tolimo=500 IELTS

MCHE (MSRT)= 50

UTEPT=60  به استثنای دانشجویان ورودی 1395 

MHLE=50     به استثنای دانشجویان ورودی 1395          

دانشجوی دوره دکتری تخصصی پس از اتمام دوره آموزشی و از نیمسال چهارم با انتخاب آزمون جامع بایستی در آزمون جامع شرکت نماید. مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان ارزیابی آزمون جامع 2 نیمسال تحصیلی است. دانشجو در صورت عدم آمادگی یا قبول نشدن در اولین آزمون جامع فقط یکبار دیگر مجاز به شرکت در آزمون بعدی است.

همچنین، دانشجو موظف است پس از آزمون جامع عنوان طرح پژوهشی یا رساله خود را به تصویب موسسه برساند.

آزمون جامع شامل آزمون کتبی و شفاهی می باشد. آزمون کتبی شامل سه درس اصلی به پیشنهاد استاد راهنما و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی است. نمره میانگین آزمون کتبی نباید کمتر از 15 باشد. نمره آزمون شفاهی بر اساس : 1- مصاحبه درباره محتوای دروس آموزشی 2- قدرت بیان و تحلیل مباحث علمی  محاسبه می شود. میانگین نمره آزمون جامع (شفاهی و کتبی) نباید از 16 کمتر باشد.

 مواد درسی برای آزمون کتبی جامع به شرح زیر است:

رشته

مواد درسی

شرایط شرکت

تاریخ آزمون کتبی

تاریخ آزمون شفاهی

روانشناسی شناختی شناخت اجتماعی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی 1

* روش های سنجش و ارزیابی 2

*کسب معدل دوره آموزشی حداقل 16

*ارائه عنوان پیشنهاده

*ارائه مدرک معتبر زبان خارجی

دوشنبه 2 دی ماه

ساعت 09:00

پنجشنبه 12دی ماه

ساعت 09:00

علوم شناختی روانشناسی شناختی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی 1

* روش های سنجش و ارزیابی 2

*کسب معدل دوره آموزشی حداقل 16

*ارائه عنوان پیشنهاده

*ارائه مدرک معتبر زبان خارجی

دوشنبه 2 دی ماه

ساعت 09:00

پنجشنبه 12دی ماه

ساعت 09:00

علوم اعصاب شناختی مغز و شناخت

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

* علوم اعصاب شناختی 2

* نوروپسیکوفارماکولوژی

*کسب معدل دوره آموزشی حداقل 16

*ارائه عنوان پیشنهادی پیشنهاده

*ارائه مدرک معتبر زبان خارجی

دوشنبه 2 دی ماه

ساعت 09:00

پنجشنبه 12دی ماه

ساعت 09:00

مدلسازی شناختی

* بازشناسی الگو

* روانشناسی شناختی پیشرفته 1 و 2

* نورو ایمیجینگ

*کسب معدل دوره آموزشی حداقل 16

*ارائه عنوان پیشنهادی پیشنهاده

*ارائه مدرک معتبر زبان خارجی

دوشنبه 2 دی ماه

ساعت 09:00

پنجشنبه 12دی ماه

ساعت 09:00

علوم شناختی زبانشناسی

* زبانشناسی شناختی

* زبان، مغز و شناخت

* استعاره تلفیق و شناخت

*کسب معدل دوره آموزشی حداقل 16

*ارائه عنوان پیشنهادی پیشنهاده

*ارائه مدرک معتبر زبان خارجی

دوشنبه 2 دی ماه

ساعت 09:00

پنجشنبه 12دی ماه

ساعت 09:00

علوم اعصاب شناختی رایانش و هوش مصنوعی

* نورو ایمیجینگ

* علوم اعصاب شناختی 2

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

*کسب معدل دوره آموزشی حداقل 16

*ارائه عنوان پیشنهاد یپیشنهاده

*ارائه مدرک معتبر زبان خارجی

دوشنبه 2 دی ماه

ساعت 09:00

پنجشنبه 12دی ماه

ساعت 09:00

علوم شناختی

فلسفه ذهن

*فلسفه ذهن 1

*فلسفه ذهن 2

*کسب معدل دوره آموزشی حداقل 16

*ارائه عنوان پیشنهاد یپیشنهاده

*ارائه مدرک معتبر زبان خارجی

دوشنبه 2 دی ماه

ساعت 09:00

پنجشنبه 12دی ماه

ساعت 09:00

0.00 0
  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/09/04
  • تعداد مشاهده : 589 بار
تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی