جدید ترین اخبار موسسه آموزش عالی علوم شناختی

مهلت درخواست برای تمدید سنوات تحصیلی

دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی ورودی سال های 1393 و 1394 موسسه آموزش عالی علوم شناختی در صورت تمایل به ادامه تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399  می بایست برگه درخواست تمدید سنوات تحصیلی را تکمیل و  به همراه  گزارش استاد راهنما  و برگه پذیرش مقاله خود تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه  30 مهر ماه 1399  به دفتر آموزش تحویل دهند.

دانشجویان دوره های  کارشناسی ارشد ورودی سال 1396 موسسه نیز در صورت تمایل به ادامه تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 می بایست برگه درخواست تمدید سنوات تحصیلی را تکمیل و به همراه گزارش استاد راهنما خود تا پایان روز چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 به دفتر آموزش ارائه نمایند.

دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی 1397 برای ادامه تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 1400- 1399 می بایست فقط برگه درخواست تمدید سنوات تحصیلی را تکمیل و تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 30 مهر ماه 1399  به دفتر آموزش تحویل دهند.

برگه درخواست تمدید سنوات، قبل از ارایه به دفتر آموزش، می بایست از سوی دانشجو تکمیل و سپس از سوی استاد راهنما و مدیر گروه دانشجو امضا و تایید شده باشد.

پذیرش مدارک درخواست تمدید سنوات تحصیلی جهت بررسی مشروط به انجام شدن کامل مراحل ثبت نام  برای نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 از طریق سامانه آموزشی موسسه می باشد.

-       برگه گزارش استاد راهنما برای تمدید سنوات تحصیلی دکتری تخصصی (PDF)

-       برگه گزارش استاد راهنما برای تمدید سنوات تحصیلی کارشناسی ارشد (PDF)

-       برگه درخواست تمدید سنوات تحصیلی (PDF)

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/06/30
  • تعداد مشاهده : 346 بار
تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی