جدید ترین اخبار موسسه آموزش عالی علوم شناختی

آزمون پایانی نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 از 8 تا 23 بهمن برگزار می شود

آزمون پایانی نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی از روز چهارشنبه 8 تا روز پنج شنبه 23 بهمن ماه برگزار می شود.

دریافت برگه شرکت در آزمون برای شرکت در آزمون (غیرحضوری و یا انجام پروژه)، الزامی است و کسانی که بنا بر هر دلیل برگه شرکت در آزمون را  در مهلت تعیین شده دریافت نکرده باشند غایب محسوب شده، نمره آن درس را دریافت نخواهند کرد.

دانشجویان می توانند برگه شرکت در آزمون را از روز چهارشنبه اول بهمن ماه تا پایان روز سه شنبه هفتم بهمن ماه دریافت کنند. ثبت نام برای دریافت برگه شرکت در آزمون از ساعت 24 روز سه شنبه هفتم بهمن امکان پذیر نخواهد بود.

برای دریافت برگه شرکت در آزمون می بایست به 1- سامانه آموزشی 2- سیستم جامع مدیریت آموزش 3- گزارشات و آمار 4- امتحانات 5 – کارت ورود به جلسه مراجعه شود.

دانشجویان قبل از دسترسی به مرحله دریافت کارت ورود به جلسات امتحان می بایست برگه های ارزشیابی دروس را با مراجعه به 1- سامانه آموزشی 2- سیستم جامع مدیریت آموزش 3- نظارت و سنجش 4- نظرسنجی  از تاریخ اول لغایت هفتم بهمن ماه تکمیل کنند.

موسسه متعهد است نظرات دانشجویان مندرج در برگه های ارزشیابی بعنوان نظرات خصوصی ایشان نگاهداری و بررسی شود. نرم افزار سامانه به نحوی نوشته شده است که نام یا مشخصات دانشجوی تکمیل کننده برگه ها ثبت یا ذخیره نمی شود و به هیچ وجه قابل شناسائی نمی باشد. دقت هر چه بیشتر دانشجویان در تکمیل برگه های ارزشیابی به بهبود برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی موسسه کمک خواهد کرد.

عدم دریافت برگه شرکت در آزمون پایانی نیمسال در مهلت تعیین شده و ثبت ننوذن  نام دانشجو در فهرست دریافت کنندگان برگه شرکت در آزمون به منزله غیبت محسوب و در کارنامه آموزشی درج خواهد شد. تبعات این امر احتمالی بر عهده دانشجو است.

دفتر آموزش موسسه هر روز از طریق رایانامه amoozesh@iricss.org  و یا در روزهای فرد هفته از طریق تلفن پاسخگوی پرسش های احتمالی دانشجویان می باشد.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/10/24
  • تعداد مشاهده : 177 بار
تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی