جدید ترین اخبار موسسه آموزش عالی علوم شناختی

سینما شناختی

نمایش فیلم INCEPTION -   پنجشنبه 29 فروردین


نشست علمی هفته

موضوع: کاربرد شبکه های پیچیده در شناخت اجتماعی - سخنران:دکتر سحر عرب زاده - تاریخ: شنبه بیست و چهار فروردین ماه  1398


جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

موضوع: مطالعه اثربخشی تحریک مغزی tDCS و توانبخشی شناختی حافظه کاری بر نارساخوانی کودکان دوزبانه - ارائه دهنده: محبوبه باقری طرقی دانشجوی دکتری روانشناسی شناخی  - تاریخ: شنبه 11 اسفند ماه


جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

موضوع:مدلسازی محاسباتی شبکه تصمیم‌گیری پویا در دو گروه سالمند و جوان با استفاده از طراحی شبکه‌های پیوندگرا - ارائه دهنده: هدی منصوریان  دانشجوی دکتری تخصصی مدلسازی شناختی  - تاریخ: شنبه 11 اسفند ماه


نشست علمی هفته

موضوع: اتصالات نورونی در اختلال افسردگی ماژور:تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای در درمان افسردگی - سخنران: دکتر فاطمه عطاری - تاریخ: شنبه یازدهم اسفند ماه


مهلت ثبت درخواست وام شهریه

مهلت ثبت درخواست وام شهریه دانشجویان برای نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 در تاریخ 12 اسفند ماه  پایان خواهد یافت.


نشست علمی هفته

موضوع: کاربرد ردیاب چشمی در مطالعات نحوی زبان: پیچیدگی نحوی و ملاحظات پرداز - تاریخ: شنبه 4 اسفند ماه


نشست علمی هفته

موضوع:مدل های حیوانی در اختلالات شناختی - تاریخ: دوشنبه 6 اسفند ماه


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: تأثیر ضرباهنگ دوگوشی و تکنوایی بر حافظه‌ی کاری و تمرکزِ دانشجویان شهر تهران - تاریخ: پنجشنبه 25 بهمن ماه


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع:بررسی مقایسه ای عملکردهای اجرایی شناختی (تمرکز و توجه، حافظه کاری) و انگیزه پیشرفت در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی و همتایان عادی آن‌ها در شهر تهران - تاریخ: شنبه 27 بهمن ماه


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع:ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزشی برای بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان اتیستیک با کارکرد بالا با بهره گیری از ابزارهای روان عصب شناختی و ژنتیک مولکولی - تاریخ: شنبه 27 بهمن ماه


نشست علمی هفته

موضوع:آنچه مطالعات روان­شناختی ذهن کودکان دربارۀ آگاهی، تخیل و معنای زندگی می‌گوید - ارائه دهنده: الهه شفیع آبادی - دانشجوی دکتری روان­شناسی شناختی، درمانگر و توان­بخش شناختی - تاریخ: شنبه سیزدهم بهمن ماه


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع:بررسی رابطه بین الگوی تغذیه و کارکرد های اجرایی (توجه، سرعت پردازش، حل مسأله و انعطاف پذیر شناختی) در کودکان 7 الی 9 ساله - استاد راهنما: پیمان حسنی ابهریان - دانشجو: هدی طائی - تاریخ: پنجشنبه 18 بهمن


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: ارائه برنامه مدیریت هیحانی والدین کودکان اختلال یادگیری خاص بر اساس تجربه زیسته آنان - استاد راهنما: دکتر محمود تلخابی - دانشجو: نادیا شجاعی - تاریخ: پنجشنبه 18 بهمن


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: تدوین برنامه‌ی آموزش دانش ذهن مغز برای دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول و بررسی تاثیر آن بر مهارت فراشناخت - استاد راهنما: دکتر محمود تلخابی - دانشجو: ریحانه کرباسچیان - تاریخ: پنجشنبه 18 بهمن


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی