جدید ترین اخبار موسسه آموزش عالی علوم شناختی

وبینار علمی هفتگی

موضوع:رابطه متافیزیکی ذهن-بدن مطابق تقریر ویلیام جاورسکی از هایلومورفیزم معاصر - سخنران: رضا درگاهی فر، دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه ذهن - تاریخ: پنجشنبه 13 شهریور


آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی

آزمون جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی بصورت حضوری در روز دوشنبه17 شهریور و آزمون شفاهی در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه برگزار می شود.شماره جدید فصلنامه مغز و شناخت منتشر شد

سیزدهمین شماره فصلنامه مغز و شناخت توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی منتشر شد.


وبینار علمی هفتگی

موضوع: بهبود فراتر از انتظار دقت و فراشناخت در تصمیم با افزودن یک پالس اطلاعاتی کوتاه - سخنران: زهرا عزیزی (دانشجوی دکتری تخصصی مدل سازی شناختی) - تاریخ: پنجشنبه 23 مرداد ماه

وبینار علمی هفتگی

موضوع: نقش ضد میکروبی آمیلوئید بتا در بیماری آلزایمر - سخنران: مرتضی علی اشرفی دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب - تاریخ: پنج شنبه 16 مرداد


وبینار علمی هفتگی

موضوع:یگانه انگاری راسلی:بررسی مقاله دانیل استولجر با عنوان:چهار گونه‏‎ی یگانه‎‏انگاری راسلی - سخنران: هادی قهار دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه ذهن - تاریخ: پنج شنبه 9 مرداد

وبینار علمی هفتگی

موضوع: اختلال استرس پس از سانحه و مداخله آموزش حافظه رقابتی - سخنران:  شراره فرهی منش دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی - تاریخ: پنج شنبه 2 مردادچهاردهمین فراخوان حمایت از طرح‎ های پژوهشی

درحوزه توسعه روش‌ها و ابزارهای ارتقاء و توانبخشی شناختی

تاریخ برگزاری آزمون جامع به تعویق افتاد

تاریخ برگزاری آزمون جامع دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی از تیر ماه تا روزهای پایانی شهریور ماه 1399 به تعویق افتاد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی