جدید ترین اخبار موسسه آموزش عالی علوم شناختی

شروع ثبت نام و انتخاب واحد های درسی

نیمسال اول تحصیلی 1400-1399

وبینار علمی هفتگی

موضوع:رابطه متافیزیکی ذهن-بدن مطابق تقریر ویلیام جاورسکی از هایلومورفیزم معاصر - سخنران: رضا درگاهی فر، دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه ذهن - تاریخ: پنجشنبه 13 شهریور


آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی

آزمون جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی بصورت حضوری در روز دوشنبه17 شهریور و آزمون شفاهی در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه برگزار می شود.شماره جدید فصلنامه مغز و شناخت منتشر شد

سیزدهمین شماره فصلنامه مغز و شناخت توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی منتشر شد.


وبینار علمی هفتگی

موضوع: بهبود فراتر از انتظار دقت و فراشناخت در تصمیم با افزودن یک پالس اطلاعاتی کوتاه - سخنران: زهرا عزیزی (دانشجوی دکتری تخصصی مدل سازی شناختی) - تاریخ: پنجشنبه 23 مرداد ماه

وبینار علمی هفتگی

موضوع: نقش ضد میکروبی آمیلوئید بتا در بیماری آلزایمر - سخنران: مرتضی علی اشرفی دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب - تاریخ: پنج شنبه 16 مرداد


وبینار علمی هفتگی

موضوع:یگانه انگاری راسلی:بررسی مقاله دانیل استولجر با عنوان:چهار گونه‏‎ی یگانه‎‏انگاری راسلی - سخنران: هادی قهار دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه ذهن - تاریخ: پنج شنبه 9 مرداد

وبینار علمی هفتگی

موضوع: اختلال استرس پس از سانحه و مداخله آموزش حافظه رقابتی - سخنران:  شراره فرهی منش دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی - تاریخ: پنج شنبه 2 مرداد1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی