دانشجویان کارشناسی ارشد

علوم شناختی - توانبخشی شناختی

علوم شناختی - ذهن، مغز و تربیت

علوم شناختی - روان شناسی شناختی

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی