درخواست استفاده از آزمایشگاه ها

موسسه آموزش عالی علوم شناختی با هدف توسعه و گسترش علوم شناختی و کمک به محققان این بخش از علم  تحت شرایط مشخص آمادگی دارد در اجرای پروژه‏ های پژوهشی و انجام پایان نامه و رساله های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری با دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه ها همکاری داشته باشد.

طرح های پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد یا دوره های دکتری می بایست به تایید استاد راهنمای دانشجو رسیده باشد. بخشی از هزینه های آزمایشگاهی مرتبط با طرح پژوهشی می بایست از سوی دانشجو یا دانشگاه وی تامین شود. هزینه ها در دو بخش ثابت و هزینه های اضافی توسط پژوهشکده تعیین و قبل از شروع اجرای طرح به دانشجو اعلام می شود.  مدت زمان انجام پژوهش برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد 6 ماه و برای دانشجویان دوره های دکتری 18 ماه می باشد. این مدت در صورت ضرورت و فراهم بودم شرایط در آزمایشگاه تا 6 ماه قابل تمدید است.

دانشجویان و سایر متقاضیان برای استفاده از تجهیزات آزمایشگاه الکترو فیزیولوژی اعصاب ( حیوانی), آزمایشگاه تجربی و شناخت (حیوانی) و آزمایشگاه عصب شناختی انسانی  پژوهشکده علوم شناختی  برگه درخواست را تكميل و با مراجعه به محل پژوهشکده آن را به مسئول آزمایشگاه ارائه دهند. برای دریافت برگه درخواست استفاده از تجهیزات آزمایشگاه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی به این صفحات زیر مراجعه شود.

  

برگه درخواست استفاده از آزمایشگاه عصب شناختی (انسانی)
 

برگه درخواست استفاده از آزمایشگاه تجربی و شناخت (حیوانی)

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی