نمونه هایی از تحقیق ها و دستآوردهای علمی که پژوهشکده در آن شرکت داشته کدام است؟

با توجه به اهمیت پژوهش در فرایند دستیابی به هدفهای پژوهشکده، طرحهای تحقیقاتی داخلی و مشترک خارجی بخش قابل توجهی از فعالیتهای پژوهشکده را تشکیل می­دهند و فهرست آنها در دو دسته طرحهای پایان یافته و در دست اجرا به شرح زیر قابل دستیابی است:

طرحهای پژوهشی پایان یافته

طرحهای در دست اجرا

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی