برنامه درسی

كارشناسی ارشد علوم شناختی – توانبخشی شناختی  

مقدمه:

توانبخشی شناختی یکی از گرایش های علوم شناختی می باشد  که  به مطالعه ریشه های اختلالات شناختی و روش های درمان و تقویت کارکردهای شناختی انسان براساس یافته­های علوم شناختی می پردازد.

دوره کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است . هدف دوره کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی، تربیت محقق و درمانگر با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی این دوره شامل: درس های الزامی، اختیاری، و پایان نامه است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شكل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در سال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم باید پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت نمایند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شامل 32 واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

آموزشی

درس های الزامی

20 واحد

درس های اختیاری

8  واحد

پژوهشی

پایان نامه

4  واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 26 واحد آموزشی می باشد.

درس های الزامی

درس های الزامی به ریشه های اختلالات شناختی و روش های درمانی آنها براساس یافته های علوم شناختی می پردازد . عناوین درس های الزامی در جدول شماره دو آمده است.

جدول دو – درس های الزامی کارشناسی ارشد توانبخشي شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مبانیعلوم اعصاب

2

الزامی

___

مبانی علوم اعصاب شناختی

2

الزامی

مبانی علوم اعصاب

روانشناسی شناختی

2

الزامی

___

ارزيابی عصب روان شناختی

3

الزامی

مباني علوم اعصاب شناختی - روانشناسی شناختی

توانبخشی شناختی (1)

2

الزامی

ارزيابی عصب روانشناختی

توانبخشی شناختی (2)

3

الزامی

ارزيابي عصب روانشناختی – توانبخشی شناختی (1)

روش های تحقيق و آمار در علوم شناختی

2

الزامی

____

كارورزی

4

الزامی

توانبخشی شناختی (1) – توانبخشی شناختی (2)

جمع واحدهای الزامی

20

پايان نامه

4

الزامی

روش های تحقيق و آمار در علوم شناختی

درس های اختیاری

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام پایان نامه او لازم است تعداد 10 واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین دروس انتخابی در جدول شماره سه آمده است. علاوه بر درس های این جدول دانشجو میتواند از دروس سایر رشته های کارشناسی ارشد و یا از درس های دوره دکتری دو واحد انتخاب نماید.

جدول سه – درس های اختیاری کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

روانشناسی رشد شناختی

2

اختیاری

___

آسيب شناسی روانی و اختلالات شناختی

2

اختیاری

ارزيابی عصب روان شناختی

وسايل كمكی هوشمند

2

اختیاری

___

مبانی شناختی از نظر فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

2

اختیاری

___

صلاحيت ها و اخلاق حرفه ای

2

اختیاری

___

زوال شناختی

2

اختیاری

___

آسيب های عصب تحولی

2

اختیاری

___

مباحث ويژه توانبخشی شناختی

2

اختیاری

___

سمينار

2

اختیاری

___

درس از ساير گرايش های علوم شناختی

2

اختیاری

___

جمع واحدهای اختیاری

20

نیمسال بندی درس ها

کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

درس های نیمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

1131

مبانی علوم اعصاب

2

الزامی

1132

مبانی علوم اعصاب شناختی

2

الزامی

1133

روانشناسي شناختی

2

الزامی

يك درس اختیاری

اختیاری

درس های نیمسال دوم

1134

ارزيابی عصب روان شناختی

3

الزامی

1135

توانبخشی شناختی (1)

2

الزامی

1137

روش های تحقيق و آمار در علوم شناختی

2

الزامی

يك درس اختیاری

اختیاری

درس های نیمسال سوم

1136

توانبخشي شناختی (2)

3

الزامی

1138

كارورزی

4

الزامی

دو درس اختیاری

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

1207

پايان نامه

4

پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی