(ویرایش خرداد 1398)

رضا مثمر

استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی

گروه فلسفه ذهن

Mosmer_r[at]iricss[dot]org

نشانی: فاز ۴ شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی: 1658344575

تلفن: 76291130-021

نمابر: 76291140-021

تحصیلات:

80-1376، مديريت صنعتي، كارشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي

85-1381، فلسفه، كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي

92-1388، فلسفه، دکترا، دانشگاه بیرمنگهام

تجارب کاری:

محقق پاره وقت در پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (93-1392)

محقق ميهمان در دانشگاه اتاگو - نيوزلند (مرداد-شهريور 1394)

پژوهشگر پسادکتري در پژوهشکده علوم شناختی (96-1393)

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی (1396-تا کنون)

Research Interest

Philosophy of Language, Philosophy of Mind and Cognition, Moral Psychology, Ethics, Philosophy of Science

آثار به چاپ رسيده:

۱- تأليف:

۱-۱- "مفهوم صدق نزد ويتگنشتاين"، سروش دباغ و رضا مثمر، پژوهشهاي فلسفي كلامي ( فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه قم )، سال هفتم، شماره سوم، بهار 1385.

۲-۱- "فرگه، ويتگنشتاين و استدلال زبان خصوصي"، سروش دباغ و رضا مثمر، نامه حكمت ( دوفصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه امام صادق)، شماره ۷، بهار و تابستان 1385

۳-۱- "مرکزیت اصل بافت فرگه در فهم رساله منطقی ـ فلسفی" رضا مثمر، نامة مفید (فصلنامه علمي پژوهشي)، سال چهاردهم، شماره 56، 1387

۴-1- فصل »فلسفة ذهن« در کتاب »مقدمه ای بر علوم و فناوری های شناختی و کاربردهای آن«، تدوین دکتر سید کمال خرازی با همکاری جمعی از استادان، سمت، تهران، 1396

5-۱- "تصویر هریچ از نقد ویتگنشتاین متاخر بر مابعدالطبیعه و نظریة معنای رساله"، حکمت و فلسفه (فصلنامه علمي پژوهشي)، دوره 14، شماره 53، بهار 1397

۶-۱- "نقد هریچ بر تعبیر کریپکی از مفهوم پیروی از قاعده"، فلسفه علم (فصلنامه علمي پژوهشي)، دوره ۸، شماره ۶۱، پاییز و زمستان 1397

۲- ترجمه:

۱-۲- رودلف كارناپ، فلسفه و نحو منطقي، ترجمة رضا مثمر، نشر مركز، تهران، 1385

۲-۲- لودویگ ویتگنشتاین، سخنرانیهای کمبریج (32-1930)، ترجمة رضا مثمر،  موسسه انتشاراتی روزنامه ایران، تهران، 1388

آثار زیر چاپ:

1- "روان بیماری و درون گرایی انگیزشی" مجلة علمی-پژوهشی تازه های علوم شناختی

۲- "پرسش باز مور و هنجارمندی اخلاقی؛ نقد پل بلومفیلد"، با همکاری سیدعلی کلانتری، مجلة علمی-پژوهشی تأملات فلسفی

۳- "خوبی، خوش کامی و پذیرش جهان از چشم ویتگنشتاین متقدم"، مجلة علمی-پژوهشی پژوهش های فلسفی

برنامه های پژوهشی (انجام شده):

طرح مطالعاتی »تبیین انگیزش اخلاقی از منظر شناختی«، ستاد علوم شناختی، 1396

برنامه های پژوهشی (در حال انجام):

طرح مطالعاتی »شناخت اخلاقی و روان آسیب شناسی«، ستاد علوم شناختی

سخنرانيها:

"نظرية كاربرد در رساله منطقي - فلسفي" . سومین سمينار فلسفه علم، دانشگاه صنعتي شريف، ۵ خرداد 1378

"متناقض نمای ویتگنشتاین متقدم". پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)، آذر 1392

"مسئله ي بغرنج "اخلاق" در آرای ویتگنشتاین متقدم "، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف، ۶ آذر 1393

سخنرانی "مصائب همسخنی با جادوگران در تراژدی مکبث"، پژوهشکده علوم شناختی، ۷ اردیبهشت 1396

سخنرانی "همدلی در ادبیات"، همایش مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات، دانشگاه تبریز، 23 و 24 آبان 1396

سخنرانی "انگیزش اخلاقی از منظر علوم شناختی و پیامهای تربیتی آن"، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، ۴ آذر 1396

سخنرانی "انگیزش اخلاقی و مسئله تمایز هنجارهای اخلاقی و هنجارهای قراردادی"، کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، تهران، مرکز همایشهای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 17-13 آذر 1396

سخنرانی "حافظه و اخلاق"، هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، 23-21 آذر 1397

کارگاه ها:

کارگاه "مکبث: مسئله اعتماد"، موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، تهران،  29 مهر 1396

کارگاه "ادبیات و اخلاق: همدلی در ادبیات"، خانه اخلاق پژوهان جوان، قم، 14 آبان 1396

تدريس:

  • فلسفه ذهن، ذهن وآگاهی، فلسفه زبان، فلسفه علم (در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا)

مسئوليت اجرايي و علمی:

رییس پنل علم »ذهن و مغز: چشم اندازهای فلسفی« در هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی (23-21 آذر 1397)

دبیر مدرسه تابستانی آشنایی با علوم شناختی و کاربردهای آن در زندگی روزمره (27-26 شهریور 1394)

عضو کميته اجرايي و عضو کمیته علمي ششمین همايش بین المللی علوم شناختي (9-7 ارديبهشت 1394)

عضو کمیته علمي هفتمین همايش بین المللی علوم شناختي (ارديبهشت 1396)

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی