میثم صادقی

عضو هیات علمی گروه روانشناسی شناختی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

ایمیل : m.sadeghi@iricss.org

تحصیلات دانشگاهی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

شروع و پایان دوره

کارشناسی

روانشناسی صنعتی سازمانی

دانشگاه اصفهان

1389- 1385

کارشناسی ارشد

سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)

دانشگاه علامه طباطبائی

1389- 1391

دکتری

سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)

دانشگاه علامه طباطبائی

1391- 1396

افتخارات

1- جایزه ی دانشجوی صاحب استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان 1395

2- رتبه 1 نهایی آزمون ورودی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه تهران

3-رتبه 1 ورودی کنکور کارشناسی ارشد روانسنجی

مقالات علمی

عنوان مقاله

سال انتشار

مجله

تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

1398

فصلنامه ی اندازه گیری تربیتی

پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان ساکن خانه سالمندان بر اساس تحریف های شناختی، احساس تنهایی و راهبردهای مقابله با استرس

1398

فصلنامه سالمندشناسی

تاثیر مدل وزن دهی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

1396

پژوهش در نظام های آموزشی

روایی و پایایی نسخه فارسی "فهرست اختلال استرس پس از ضربه" در جامعه جانبازان ناشی از جنگ

1395

فصلنامه علمی پژوهشی طب جانباز

نقش ميانجي تفكر ارجاعي در ارتباط بين كمال گرايي و اضطراب اجتماعي

1395

فصلنامه مطالعات روانشناختی

نقش واسط هاي سلامت عمومي، پرخاشگري و خطرپذيري در پيش بيني رفتار رانندگي

1394

فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور

بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی (MEQ)

1391

مجله روانشناسی دانشگاه شاهد

بررسی رابطه ابعاد روانشناختی سازمان با تعهدسازمانی رفتار شهروندی سازمانی و استرس شغلی

1391

فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت

بررسی رابطه عدالت سازمانی وحمایت سازمانی ادراک شده با سازمان پارانویید با توجه به الگوهای مکانی کار

1391

فصلنامه پژوهش های منایع انسانی دانشگاه امام حسین

بررسی ویژگی های روانسنجی سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز 1390 در گرو ه فنی مهندسی براساس نظریه کلاسیک آزمون و نظریه IRT

1391

مجله اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

بررسي رابطه حمايت سازمانيِ ادراك شده و تعهد سازماني با توجه به نقش كار در بخش صفي يا ستادي

1391

دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی

مطالعه ای بر تعارض تکالیف کار با تکالیف خانواده در مراحل رشدی

1390

فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده دانشگاه کردستان

بررسی رابطه تعارض کار خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده استرس شغلی و خودتسلط یابی در کارکنان اقماری

1390

 مجله پژوهش های بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی

Psychometric properties of the Persian version of the

reduced Morningness-Eveningness Questionnaire:

Further evidence

2015

Sleep and Biological Rhythms

ارزشیابی کیفیت: ابزارها و راهکارها

1390

همایش ملی ارزشیابی دانشگاه علامه طباطبائی

Investigation the relationship of work family conflict with perceived organizational support

2012

International congress of psychometry 2012

طرح های پژوهشی

عنوان

سال انتشار

کارفرما

بومی سازی و اعتباریابی آزمون تفکر راهبردی مدیران نظامی براساس مؤلفه های جامعیت فکر، تواضع فکری و انعطاف پذیری شناختی(مجری)

1398

دانشگاه عالی دفاع ملی

اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس اختلال استرس پس از ضربه  PCL-5   برای عوارض روانی ناشی از جنگ در جامعه ی ایران (مجری)

1395

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش شهروندی شهرداری تهران (مجری)

1394-95

شهرداری تهران

مدرس دروس دانشگاهی

عنوان درس

مقطع

مکان

روانسنجی

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

روش تحقیق

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

آمار استنباطی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

سنجش و اندازه گیری

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

آمار پیشرفته

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

ریاضیات پایه در تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

سنجش و اندازه گیری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

روانسنجی

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

آمار توصیفی و استنباطی

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

آزمون های عینی فرافکن شخصیت

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

آزمون های شناختی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

روش تحقیق

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

روش های آماری در علوم شناختی

کارشناسی ارشد

مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

روش تحقیق در علوم شناختی

کارشناسی ارشد

مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

استنباط آماری کاربردی

دکتری

مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

روش تحقیق در علوم شناختی

دکتری

مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

مدرس کارگاه ها و سایر دوره های آموزشی:

عنوان درس

مقطع

مکان

کارگاه  SPSSمقدماتی

کارشناسی ارشد و دکتری

مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه  SPSSپیشرفته

کارشناسی ارشد و دکتری

مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه مدل سازی معادلات ساختاری با کاربرد Amos

کارشناسی ارشد و دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه  SPSS

کارشناسی ارشد و دکتری

موسسه روانشناسی کاردان دانشگاه تهران

کارگاه پروپوزال نویسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

دوره آموزش مقاله نویسی

اتباع خارجی دانشگاه های تهران

دانشگاه امیرکبیر

کارگاه آموزشی اصول آزمون سازی با نرم افزار

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه  spss

دانشجویان دکتری علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه SPSS

کارشناسی ارشد

جهاد دانشگاهی اصفهان

کارگاه نظریه جدید اندازه گیریIRT

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

نکات کلیدی آزمون استعداد تحصیلی دکتری

آمادگی کنکور دکتری

معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه  spssمقدماتی و پیشرفته

کارشناسان سازمان سنجش

سازمان سنجش

کارگاه مدل سازی معادلات ساختاری با کاربرد Amos

کارشناسان آموزش و اساتید دانشگاه امام خمینی قزوین

دانشگاه امام خمینی قزوین

کارگاه آزمون هوش وکسلر

دانشجویان روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

داور مقالات مجلات علمی پژوهشی

مجله ی علمی پژوهشی  اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

مجله ی علمی پژوهشی تازه های علوم شناختی

مجله ی علمی پژوهشی اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش

نرم افزارهای تحلیل  های آماری و اندازه گیری مسلط

1-Bilog- mg

2-Lisrel

3-SPSS

4-Amos

5- نرم افزار جامع فراتحلیل- CMA

6-PLS

7-R

8-Factor

9-IRT-PRO

10-تحلیل داده های کیفی  MAXQDA

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی