منابع مالی پژوهشکده چگونه تامین و هزینه می شود؟

درآمد‌ها و هزينه‌های پژوهشکده به صورت کلی شامل موردهای زیر است:

درآمدها:

کمک دولت، کمک بخش خصوصی، در آمد طرح های پژوهشی کاربردی، شهریه دوره های آموزشی بلند و کوتاه مدت، شهریه کنفرانس ها و سایر نشست های علمی، درآمد فعالیت های انتشاراتی.

هزینه ها:

طرحهاي پژوهشي تجربي بنيادين، طرحهاي پژوهشي نظري بنيادين، طرحهاي پژوهشي كاربردي، برگزاري دوره‌هاي عالي آموزش و تحصيلات تكميلي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، برگزاري كنفرانس‌ها و ساير جلسات علمي، همكاري‌هاي بين‌المللي، فصلنامه، تأليف كتاب، ترجمه كتاب، انتشارات الكترونيك، تجهيز آزمايشگاه‌ها، تجهيز كتابخانه، دستمزد كاركنان ثابت، هزينه‌هاي نگهداری.

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی