پژوهشکده چه امتیازاتی در اختیار اعضاء قرار می دهد؟

اعضای پژوهشکده از امتیازهای زیر برخوردار هستند:

شرکت در سمینارهای بین المللی و داخلی پژوهشکده با اطلاع قبلی و با برخورداری از تسهیلات خاص

دریافت رایگان نشریه ادواری پژوهشکده:  فصلنامه تازه های علوم شناختی

دریافت اطلاعیه های پژوهشکده

برخورداری از تسهیلات ویژه برای ثبت نام در دوره های آموزشی کوتاه مدت

برخورداری از تسهیلات ویژه برای استفاده از بانک های اطلاعاتی

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی