مشخصات فردی

 • نام و نام‌خانوادگی: تارا رضاپور
 • ایمیل: rezapour_t@iricss.org
 • سوابق تحصیلی:
 1. پسادکتری (98-97)، گروه روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران
 2. دکتری (96-92)، گروه روان‌شناسی شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی
 3. کارشناسی‌ارشد (90-88)، گروه ارگونومی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 4. کارشناسی(88-84)، گروه ارتوپدی فنی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

 • سوابق اجرایی:
 1. کمک سردبیر مجله علوم علوم اعصاب پایه و بالینی در بخش مقالات علوم اعصاب بالینی از سال 1397 تا کنون
 2. کارآموزی دوره ارزیابی عصبی‌شناختی و توان‌بخشی شناختی در کلینیک مغز و شناخت از سال 1395 تا 1397
 3. پژوهشگر دفتر علوم تحقیات ناجا  و ویراستار ادبی مجله علمی پژوهشی طب انتظامی از سال 1392 تا 1394
 4. کارورز دوره کارشناسی ارشد در کارخانه ایران ترانس فوری 1389
 5. کارورز دوره کارشناسی در بنیاد جانبازان و مستضعفان1387
 6. کارورز دوره کارشناسی در بیمارستان شفا یحیائیان 1387

 • طرح‌های پژوهشی:
 1. همکاری در طرح پژوهشی " طراحی برنامه بازتوانی عصبی‌شناختی برای بیماران مصرف‌کننده اپیویید و تعیین اثرات آن بر کارکردهای اجرایی و موفقیت در درمان: در مراکز اقامتی" تحت حمایت وزارت بهداشت
 2. همکاری در طرح پژوهشی " طراحی برنامه بازتوانی عصبی‌شناختی برای بیماران مصرف‌کننده اپیویید و تعیین اثرات آن بر کارکردهای اجرایی و موفقیت در درمان" تحت حمایت ستاد علوم و فناوری‌های شناختی
 3. همکاری در طرح بازنگری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ارگونومی، طرح برگزیده در هفتمین جشنواره آموزشی  شهید مطهری

 • مقالات:

 1. Tara Rezapour,Mohammad Barzegari, Elham Sharifi, Nastaran Malmir, Hamid Reza Ghiasvand, Mohammad Salehi, Alireza Noroozi, Hamed Ekhtiari.Neuroscience-Informed Psychoeducation for Recovery (NIPER): A Program to Promote Metacognition in People with Substance Use Disorders (Preprint).

 1. Hamed Ekhtiari,Tara Rezapour,Brionne Sawyer,Hung-Wen Yeh,Rayus Kuplicki,Mimi Tarrasch,Martin Paulus,Robin Aupperle.Neurocognitive Empowerment for Addiction Treatment (NEAT): Study Protocol for a Randomized Controlled Trial (Preprint).

 1. Tara Rezapour, Shervin Assari, Namik Kirlic, Jasmin Vassileva, Hamed Ekhtiari.Enhancing Cognitive Resilience in Adolescence and Young Adults: A Multi-Dimensional Approach (In press)

 1. Neda Mohammad, Tara Rezapour, Reza Kormi-Nouri, et al. The effects of different proxies of cognitive reserve on episodic memory performance: aging study in Iran. Int Psychogeriatr. 2020;32(1):25-34.

 1. Simin Ajtahed, Tara Rezapour, Soraya Etemadi, Hadi Moradi, Mojtaba Habibi Asgarabad, Hamed Ekhtiari. Efficacy of Neurocognitive Rehabilitation After Coronary Artery Bypass Graft Surgery in Improving Quality of Life: An Interventional Trial. Front Psychol. 2019;10:1759.

 1. Antoniio Verdejo-Garcia A, Valentina Lorenzetti, Victoria Manning, et al (Tara Rezapour). A Roadmap for Integrating Neuroscience Into Addiction Treatment: A Consensus of the Neuroscience Interest Group of the International Society of Addiction Medicine. Front Psychiatry. 2019;10:877.

 1. Hamed Ekhtiari, Tara Rezapour, Robin L. Aupperle, and Martin P. Paulus.Neuroscience-informed psychoeducation for addiction medicine: A neurocognitive perspective.Progress in Brain Research. 235; 239-264.2017
 2. Tara Rezapour, Javad Hatami, Ali Farhoudian, Mehmet Sofuoglu, Alireza Noroozi, Reza Daneshmand, Ahmadreza Samiei, Hamed Ekhtiari. Cognitive rehabilitation for individuals with opioid use disorder: A randomized controlled trial. Neuropsychological Rehabilitation. 2017; 1-17.
 3. Tara Rezapour, Brent Wurfel, Sara Simblett, Hamed Ekhtiari. Neuropsychological Rehabilitation for Psychiatric Disorders. International Handbook of Neuropsychological Rehabilitation. Editors: Barbara A Wilson from UK. 2017.

 1. Tara Rezapour, Elise E DeVito, Mehmet Sofuoglu, Hamed Ekhtiari, Perspectives on neurocognitive rehabilitation as an adjunct treatment for addictive disorders: From cognitive improvement to relapse prevention. Prog Brain Res. 2016; 224:345-69.

 1. Tara Rezapour, Javad Hatami, Ali Farhoudian, Mehmet Sofuoglu, Alireza Noroozi, Reza Daneshmand, Ahmadreza Samiei, Hamed Ekhtiari.NEuro COgnitive REhabilitation for Disease of Addiction (NECOREDA) Program: From Development to Trial. Basic Clin Neurosci. 2015 Oct; 6(4):291-8.

 1. Reza Khani Jazani, Mahnaz Saremi, Tara Rezapour, Amir Kavousi, Hadi Shirzad. Influence of traffic-related noise and air pollution on self-reported fatigue.Int J Occup Saf Ergon. 2015; 21(2):193-200.

 • جایزه‌ها:
 1. Honored as Young Researcher in International Society of Addiction Medicine, ISAM, 2017
 2. Honored as Young Researcher in Addiction Congress, EZAMA, 2016
 3. Honored as Young Researcher in Addiction Congress, EZAMA, 2014
 4. Honored as Best Idea for Smart Televisions, Samsung, 2013
 5. Honored as Best Idea for Value Added Systems (VAS), Iran, 2012

 • کتاب‌ها:
 1. رضاپور تارا ، اختياري حامد. کتابچه راهنمای مغز. انتشارات مهرسا
 2. رضاپور تارا ، اختياري حامد. باشگاه مغز کنترل و مدیریت، كتاب آموزش و تمرين براي تقويت و بازتواني مغزي. انتشارات مهرسا
 3. رضاپور تارا، صحافی لاله، رحمتی زینب، مولوی صبا، مختاری ستاره، موسوی بصیرت فاطمه، ابهریان پیمان. بازی‌های ساده برای تقویت مهارت‌های شناختی کودکان 2 تا 6 سال، حمایت شده از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی
 4. رضاپور تارا ، اختياري حامد. باشگاه مغز حافظه و یادگیری، كتاب آموزش و تمرين براي تقويت و بازتواني مغزي. انتشارات مهرسا
 5. رضاپور تارا ، اختياري حامد. باشگاه مغز توجه و تمرکز، كتاب آموزش و تمرين براي تقويت و بازتواني مغزي. انتشارات مهرسا
 6. رضاپور تارا ، اختياري حامد، حمیدرضا پوراعتماد، مجید نیلی، هادی مرادی. مغزینه توجه و تمرکز. انتشارات مهرسا
 7. رضاپور تارا ، اختياري حامد. مغز من در گذر زمان، انتشارات مهرسا
 8. اختياري حامد، رضاپور تارا. باشگاه مغز، كتاب آموزش و تمرين براي تقويت و بازتواني مغزي. انتشارات مهرسا
 9. اختياري حامد، رضاپور تارا. گنجينه مغزي، چگونه توان مغزي خود را در حين درمان بيماري اعتياد، بهبود و ارتقاء دهيم. انتشارات مهرسا

 • علایق پژوهشی:
 1. بررسی مبانی ‌عصبی‌شناختی و طراحی برنامه‌های مداخلاتی در زمینه تغییر رفتارهای اعتیادی
 2. ارزیابی عملکردهای عصبی‌شناختی و توان‌بخشی عملکردهای شناختی در بیماران مصرف‌کننده مواد
 3. بررسی مبانی ‌عصبی‌شناختی تاب‌آوری و طراحی برنامه‌های مداخلاتی مرتبط در جهت ارتقای تاب‌آوری شناختی

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی