شرایط برخورداری از حمایت پژوهشکده چیست؟

چه پژوهشگرانی می¬توانند با پژوهشکده همکاری کنند و چه نوع کمکهایی را می¬توانند انتظار داشته باشند؟ 

برای آنکه طرحهاي پژوهشي مورد حمايت پژوهشكده قرار گیرند بايد داراي مشخصه­های زير باشند:

·         موضوع مورد مطالعه، با علوم شناختي ارتباطي قوي داشته باشد.

·         پژوهش به مباحث كليدي علوم شناختي بپردازد.

·         پژوهش به پرسشهايي بپردازد كه پاسخ آنها برای این حوزه اهميت جدي داشته باشد.

·         هدف اصلي پژوهش در مطالعات تجربي كشف حقيقتي تازه و در مطالعات نظري دستيابي به فهم بهتر يافته‌هاي مطالعات قبلي، همراه با ارائه ديدگاهي نو و زمينه‌سازي براي مطالعات بعدي باشد.

·         طرح تحقیق داراي روش تحقیق متقن و قابل دفاع باشد.

·         مطالعه از نوعی باشد كه نتايج آن در نشريات معتبر بين‌المللي قابل انتشار باشد.

به علاوه، محقین باید معیار های زیر را رعایت نمایند: 

·         هدف اصلي آنها از كار پژوهشي پاسخگويي به پرسشهاي اساسي در ارتباط با مسايل مهم علوم شناختي يا بررسي شيوه‌هاي بهره‌گيري از دستاوردهاي علوم شناختي براي ارتقاي ابعاد گوناگون زندگي فردي و اجتماعي باشد.

·         ذهني پرسشگر و تفكري نقاد داشته باشند.

·         براي تسلط بر منابع علمي مربوط به مطالعات خود وقت كافي صرف كنند.

·         شيوه آنها در كار پژوهش خلاقيت و نوآوري باشد و عزم جدي براي آفرينش آثاري اصيل و ارزشمند داشته باشند.

·         عميقاً به اخلاق حرفه‌اي پايبند باشند.

فعاليتهاي پژوهشي بر اساس معيارهای بالا به طور منظم توسط شوراي پژوهشی پژوهشکده مورد ارزيابي  قرار گرفته و با توجه به ميزان توفيق آنها در تأمين معیارهای بالا مورد حمايت قرار مي‌گيرند. نوع و میزان کمکها، از جمله استفاده از امکانات تخصصی پژوهشکده را شورای پژوهش تعیین می­کند.
تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی