English
Skip navigation links
صفحه اصلی
آشنایی با علوم شناختی
دوره ها و دروس
آموزش
پژوهش
سایر فعالیتها
سامانه آموزشی
رایانامه
افراد
درباره ما
Skip navigation links
تازه های پژوهشکده
تازه ها
* چگونگی ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد 1388 

 

 از پذیرفته شدگان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 1388 در رشته علوم شناختی با تاکید بر روان شناسی شناختی درخواست می شود جهت ثبت نام  در یکی از روزهای یکشنبه، دوشنبه، و یا سه شنبه برابر با 17 و 16، 15 شهریور 1388 با در دست داشتن مدرک های زیر به دفتر آموزش واقع در طبقه اول  پژوهشکده علوم شناختی مراجعه نمایند.  

 1. اصل مدرك كارشناسي ( ليسانس) مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي (ليسانس) قيد شده باشد و يك برگ فتوكپي آن.
  تبصره-   پذيرفته شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) نمي باشند، لازم است اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) با محتواي فرم شماره 14 پيوست را ارائه نمايند كه در آن قيد شده باشد اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد.
 2. اصل شناسنامه و دو برگ فتوكپي از تمام صفحات آن.
 3. یک برگ فتوکپی کارت ملی
 4. شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري.
  تبصره- برادراني كه با توجه به ضوابط پس از ثبت نام براي آنان معافيت تحصيلي صادر مي گردد، بايد 12 قطعه عكس 4*3 ارائه نمايند.
 5. مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را  مشخص كند (براي برادران).
 6. حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.
 7. تکمیل فرم ثبت نام (در محل پژوهشکده).
 8. ارایه اصل فيش بانکی واريز مبلغ 5000000 ريال (پانصد هزار تومان) به حساب پژوهشكده علوم شناختي، بانك سامان کد 810 به شماره 1- 810810719367  (كپي آن را براي خود نگه دارند).
 9. ارایه یک برگ چک بانکی به مبلغ 5425000 ریال (پانصد و چهل و دو هزار وپانصد تومان) به تاریخ حداکثر تا 30 آبان 1388 بابت باقیمانده شهریه ترم اول 1388.

 توضیح:
 
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1388 متناسب با وضعیت هر ترم بر اساس زیر محاسبه می شود:

 • شهریه ثابت هر ترم:         3،250،000 ریال
 • شهریه هر واحد نظری:      700،000 ريال
 • شهریه هر واحد عملی:     875،000 ريال
 • شهریه پایان نامه:            1،750،000 ريال
 • چهار واحد پایان نامه:        7،000،000 ريال

 بنا بر این، شهریه ترم اول، شامل نه واحد نظری و یک  واحد عملی به اضافه شهریه ثابت، جمعا برابر 10،425،000 ريال می باشد

 

 

 
© تمامی حقوق مادی و معنوی اين سايت برای پژوهشکده علوم شناختی محفوظ است.
پژوهشکده علوم شناختی | 1396 - 1379