English
Skip navigation links
صفحه اصلی
آشنایی با علوم شناختی
دوره ها و دروس
آموزش
پژوهش
سایر فعالیتها
سامانه آموزشی
رایانامه
افراد
درباره ما
Skip navigation links
تازه های پژوهشکده
تازه ها
*ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد علوم شناختی 
 

ثبت نام از پذیرفته شدگان

دوره های  کارشناسی ارشد علوم شناختی

پژوھشکده علوم شناختی

ورودی مهر 1394

سازمان سنجش آموزش کشور نام ھای پذیرفته شدگان نھایی آزمون سراسری  دوره کارشناسی ارشد  رشته های علوم شناختی (روانشناسی شناختی – ذهن مغز و تربیت ) سال تحصیلی  95- 1394 پژوھشکده علوم شناختی را به شرح ذیل اعلام کرد.

پذیرفته شدگان لازم است برای ثبت نام با ھمراه داشتن مدارک مورد نياز در یکی از روزھای  سه شنبه 17- چهارشنبه 18 و پنجشنبه 19 شهریور ماه بين ساعات9:00 تا15:00 به پژوھشکده علوم شناختی، دفتر آموزش  مراجعه کنند.

مدارک مورد نياز برای ثبت نام

1-     اصل و یک نسخه روگرفت مدرک کارشناسی ؛

2-     اصل و یک نسخه روگرفت کلیه صفحات شناسنامه ؛

4-     اصل و یک نسخه روگرفت هر دو طرف کارت ملی؛

5-     اصل و یک نسخه روگرفت کارت پایان خدمت نظام وظیفه (آقایان)؛

6-     شش قطعه عکس 4*3

7-     رسيد بانکی پرداخت مبلغ شھریه ثابت برای نیمسال اول تحصیلی (به شرح مندرج در زیر)

 

 شھریه  دوره های کارشناسی ارشد  پژوهشکده علوم شناختی

ورودی مھر 1394 

 

شهریه ثابت

(ریال)

شهریه متغیر

(هر واحد نظری - ریال)

شهریه متغیر

(هر واحد عملی - ریال)

شهریه پایان نامه

(هر واحد – ریال)

12,000,000

2,400,000

3,000,000

6,600,000

 

حق بيمه سالانه دانشجوئی: 20,000 ریال

 

شیوه پرداخت شهریه:

مبلغ شهریه ثابت و حق بیمه سالانه دانشجوئی قبل از روز ثبت نام  فقط از طریق واریز به حساب بانکی پژوهشکده قابل پرداخت است.

 شهریه متغیر نیمسال اول، باید همزمان با انتخاب واحدهای درسی و قبل از تکمیل مراحل ثبت نام و دریافت کارت دانشجوئی به صورت نقد و یا از طریق ارائه یک طغری چک به مبلغ مجموع شهریه متغیر و بتاریخ وصول حداکثر پانزدهم آذر ماه 1394 در وجه پژوهشکده علوم شناختی پرداخت شود.

  مشخصات حساب بانکی پژوهشکده:

نام بانک :                               سامان – شعبه فاطمی کد 810

نام صاحب حساب:                   پژوهشکده علوم شناختی

شماره حساب :                       1- 810810719367

شماره شبا:                           01-3670-0719-8100-0810-0560-IR07

شماره کارت:                          3514-0192-8610-6219

نشانی پژوھشکده  :

مجتمع آموزشی ،پژوھشی پژوھشکده علوم شناختی - شھر پردیس (شرق تھران) - فاز چھارم توسعه شمالیبلوار سفیر امید – بلوار پژوهشکده علوم شناختی

 

 

پذیرفته شدگان  دوره های کارشناسی ارشد علوم شناختی

پژوهشکده علوم شناختی

1394-95

 

نام خانوادگی

نام

ش پرونده

ش داوطلبی

رشته قبول شده

اثارجوي                      

عاطفه سادات                  

4201029

1202661

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

احمدپورلاري                  

ندا                          

4081583

1600208

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

اسدي                         

منا                          

4489846

1784907

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

اسلامي                       

حديثه سادات                  

4115643

1784900

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

اصيلي                        

صبا                          

4160120

1784863

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

ايزدپناه                     

رز                           

4285091

1098648

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

بشيري هرسيني                 

دانيال                       

4618359

1474557

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

تقوي                         

سعيد                         

4025272

1801844

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

تولايي فرشچي                 

محمدرضا                      

4798532

1206278

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

حاجي ميرزايي                 

فرميسك                       

4078410

1427433

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

حاجي هادي ريسه               

مرتضي                        

4510283

1801875

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

حسني شوقي سعداباد            

الناز                        

4301183

1013122

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

حسينيان بنايزدي              

سيده مريم                    

4871025

1202701

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

خرده گاه                     

سماره                        

4655495

1784862

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

رضازاده متقي                 

الهام                        

4896901

1784899

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

روانبخش                      

مهسا                         

4843701

1784883

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

شريفي شهريور                 

سحر                          

4143799

1784801

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

شه شناس                      

حامد                         

4484899

1801911

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

ضيايي طباطبايي زواره         

مريم                         

4209670

1784921

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

عبدالرحيمي                   

حسن                          

4724616

1706203

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

عطار                         

فراز                         

4754063

1619487

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

غفوري                        

احسان                        

4312746

1683204

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

فروزنده مهر                  

عليرضا                       

4166737

1413492

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

فياضي                        

مريم سادات                   

4225303

1784888

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

قدوسي                        

زينب                         

4739909

1265786

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

قورزهي                       

ريحانه                       

4451315

1202686

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

كريميان دربند                

ناديه                        

4569234

1045178

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

ملايي                        

مهري                         

4681280

1784889

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

موسوي جشني                   

سيداميرمحمد                  

4330083

1801835

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

نصيري                        

فضل اله                      

4880934

1102586

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

هجرتي                        

سهيلا                        

4661846

1202698

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

هراثي                        

سوسن                         

4221660

1013128

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

همراهي                       

هومن                         

4886884

1102589

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

ياورزاده                     

محمدحسين                     

4139367

1102588

علوم شناختي /ذهن -مغزوتربيت

اميان

سينا

4106749

1530074

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

انصاري نيا

مرتضي

4010971

1801850

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

ايزدپناه

عرفان

4058864

1428429

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

برهاني نيا

مينا

4021769

1202706

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

پاك نژاد

پويا

4806570

1801879

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

پاك نژاد

سيده زينب

4085372

1784880

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

حداد

محمود

4288253

1801854

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

حكيمي

سروش

4299294

1801912

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

حيدري

فايزه

4002462

1784823

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

خليلي اردلي

مجيد

4667308

1801863

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

داودخاني

محسن

4064474

1801891

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

دوخايي

زهرا

4188899

1784896

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

سالكي

شريف

4676294

1801900

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

سيمايي

سيديحيي

4893346

1506814

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

شاه قلي

ستاره سادات

4761367

1202684

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

شفيع زاده

سينا

4812118

1801851

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

شكري

محسن

4288956

1801849

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

شوندي

محمود

4530033

1683210

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

صادقي نژادمقدم

اذر

4038794

1784901

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

صداقت كيش خشكبجاري

محسن

4107301

1530073

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

صدرايي

الاله

4266161

1600203

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

طاهري

فريناز

4344719

1784805

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

عشقي

منصوره

4176321

1784807

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

غندالي

رويا

4726809

1784915

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

فرحزادي

يگانه

4483145

1784837

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

كاكولي

نويد

4220999

1801845

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

مختاري

محمدعلي

4893334

1801868

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

مسكرانيان

علي

4731283

1206283

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

مشكين مهر

عليرضا

4296251

1801836

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

مهرنگي

علي

4300286

1801838

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

مولايي

عباس

4317629

1801898

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

نوروزي

رسول

4886089

1801892

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

ياهو

سوسن

4049169

1699180

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

يونسي سينكي

مليحه

4165831

1784869

علوم شناختي /روانشناسي شناختي

 

 

 

 

 
© تمامی حقوق مادی و معنوی اين سايت برای پژوهشکده علوم شناختی محفوظ است.
پژوهشکده علوم شناختی | 1396 - 1379