English
Skip navigation links
صفحه اصلی
آشنایی با علوم شناختی
دوره ها و دروس
آموزش
پژوهش
سایر فعالیتها
سامانه آموزشی
رایانامه
افراد
درباره ما
Skip navigation links
تازه های پژوهشکده
تازه ها
*مهم - قابل توجه کلیه دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد پژوهشکده که سنوات تحصیلی ایشان تکمیل شده است 
 

آن تعداد از دانشجویان دوره های دکتری تخصصی ورودی سال های 1385 و 1388 و مهر ماه 1390 و همچنین کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن ماه 1391 و نیز ورودی مهر ماه 1392 پژوهشکده علوم شناختی که سنوات تحصیلی ایشان در پایان نیمسال اول  95-1394 به پایان می رسد، می بایست به منظور اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص  پژوهشکده  برای اضافه شدن یک نیمسال دیگر به سنوات تحصیلی خود هر چه سریعتر به دفتر اموزش مراجعه نمایند.

بر اساس ماده 32 و تبصره ذیل از آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشکده علوم شناختی "مدت مجاز تحصیل در دوره آموزشی 4 نیمسال و برای کل دوره دکتری 9 نیمسال است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند رساله خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود....به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی گروه و شورای اموزشی پژوهشکده می توان یک نیمسال به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نمود. در موارد استثنائی با تایید کمیسیون موارد خاص یک نیمسال دیگر به سنوات تحصیلی اضافه می گردد."

همچنین بر اساس ماده 10 و تبصره های ذیل آن در آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد  ناپیوسته پژوهشکده علوم شناختی "طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سال تحصیلی است...به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای اموزشی پژوهشکده می توان یک نیمسال به مدت مجاز تحصیل اضافه کرد...در صورتی که دانشجو در مدت مجاز تحصیلی نتواند تحصیل خود را با موفقیت به اتمام برساند، با درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما و شورای آموزشی پژوهشکده پس از کسب موافقت کمیسیون موارد خاص، یک نیمسال دیگر به مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود."

 
© تمامی حقوق مادی و معنوی اين سايت برای پژوهشکده علوم شناختی محفوظ است.
پژوهشکده علوم شناختی | 1396 - 1379